ZIEDOJUMI

Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība „Vigor”

2006. gada 4. septembrī saņēma

sabiedriskā labuma biedrības statusu
 (LR Finansu ministrijas lēmums nr. 168).

 

Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība statūtos paredzētā mērķa sasniegšanai, kas nav izvirzīts peļņas gūšanai.

 

Sabiedriskā labuma biedrības statuss ļauj personām un organizācijām, kas ir ziedojušas materiālas vērtības, saņemt nodokļu atvieglojumus.

 

 

Nodokļu atvieglojumi

 

Fiziskas personas, saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām, kam piešķirts sabiedriskā labuma statuss saskaņā ar Likuma par sabiedriskā labuma organizācijām, no gada deklarējamā ienākuma var atskaitīt ziedojuma summu, ar nosacījumu, ka šī summa nedrīkst pārsniegt 20% no apliekamā ienākuma.

 

Juridiskas personas, saskaņā ar likumu „Par uzņēmuma ienākuma nodokli”, ziedojot budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām, kam piešķirts sabiedriskā labuma statuss saskaņā ar Likuma par sabiedriskā labuma organizācijām, var saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. Ienākuma nodokli var samazināt par 75% no ziedotās summas apmēra, taču kopējais samazinājums nedrīkst pārsniegt 20% no visas nodokļa summas.

 

 

Ziedotāja tiesības


Katram ziedotājam ir tiesības:

Saņemt informāciju par biedrības – ziedojuma saņēmēja misiju, mērķiem un uzdevumiem, kam ir plānots izmantot saņemtos ziedojumus, kā arī par organizācijas iespējām efektīvi izmantot saņemtos līdzekļus.

Būt pārliecinātam par to, ka viņa līdzekļi tiks izmantoti tiem mērķiem, kam tika ziedots.

Zināt, kas ir organizācijas vadītāji un ka viņi godprātīgi kontrolēs ziedoto līdzekļu pielietojumu.

Saņemt organizācijas finansu un darbības atskaites.

Saņemt atbilstoši izteiktu publisku atzinību.

Būt pārliecinātam, ka pret ziedojumu izturēsies ar cieņu, kā arī tiks ievērota likumā atļautā konfidencialitāte.

Sagaidīt, ka jebkuras attiecības ar personām, kas pārstāv organizāciju – ziedojuma saņēmēju, būs profesionālas un godīgas.

Uzdot jautājumus un uzreiz saņemt ticamas un izsmeļošas atbildes.

 

 

Jūs varat ziedot:

 

kancelejas preču un inventāra iegādei, kas nepieciešami attīstošām un koriģējošām nodarbībām;

tehnikas iegādei (kompjūters, magnetofons, diktafons u.c.) beidrībai „Vigor” vai konkrētam cilvēkam;

telpu aprīkošanai;

medicīnas preču iegādei un procedūru apmaksai cilvēkiem, kas pārcietuši insultu;

dāvanām trūkumcietējiem, kas pārdzīvojuši insultu;

kultūras pasākumu organizēšanai cilvēkiem, kas pārcietuši insultu un viņu radiniekiem.

 

 

Konta numurs ziedojumiem

 

INSULTU PĀRCIETUŠO CILVĒKU UN VIŅU RADINIEKU
PSIHOLOĢISKĀ ATBALSTA BIEDRĪBA „VIGOR”
Registrācijas Nr. 40008102195
AS “Swedbank”
LV54 HABA 0551015158108

 

 

Kontakti

 

Marina Kuznecova, biedrības „Vigor” priekšsēdētāja.
Telefons:+371 2 6534543
Elektroniskā adrese: kuznecovamarinap@mail.ru

 

Karīna Boroduļina, biedrības „Vigor” psiholoģiskās reabilitācijas programmas koordinatore.
Telefons: +371 2 6403489
Elektroniskā adrese: kari_bo@inbox.lv