Mēs sadarbojamies

Kompānija “Simourg”

http://www.simourg.com

 

Rīgas domes Labklājības departaments

http://www.ld.riga.lv

 

Rīgas Sociālais dienesta Ziemeļu rajona nodaļa

 

Rīgas Sociāla dienesta dienas centrs “Ābeļzieds”

 

Hermaņa Brauna fonds

http://www.hbf.lv

 

Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”

http://www.apeirons.lv

 

Krievu Biedrība Latvijā

http://www.russkie.org.lv

 

Bērnu, ģimenes un personības attīstības centrs “Resurss”

http://www.resurs.lv

 

Firma “Blagovest turserviss”

http://www.blagovest.lv

 

Latvijas Radio 4 – Doma laukums

http://lr4.latvijasradio.lv

 

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds

http://www.iniciativa.lv

 

Borisa un Ināras Teterevu fonds

http://www.teterevfond.org

 

Biedrība “Inko centrs”

Biedrība “ParSirdi.lv”

http://www.parsirdi.lv/lv/sirds/jaunumi

 

Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrība “Motus Vita”

http://www.motusvita.lv/?lang=lv

 

Fonds “Jūnijs”

 

Inovāciju izglītības centrs “IDEJA”

http://www.ideja.edu.lv